بایگانی برچسب: مهر 1400

تاریخ دقیق روز جهانی قلب در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی قلب در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی قلب در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۷ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی قلب در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز کوهنورد در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز کوهنورد در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز کوهنورد در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۲۹ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز کوهنورد در تقویم قمری برابر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی ریشه کنی فقر در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی ریشه کنی فقر در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی ریشه کنی فقر در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۲۵ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی عصای سفید در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی عصای سفید در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی عصای سفید در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۲۳ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی استاندارد در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی استاندارد در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی استاندارد در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۲۲ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی استاندارد در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۲۰ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز بزرگداشت حافظ …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه با حکم اعدام در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه با حکم اعدام در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه با حکم اعدام در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۱۸ مهر سال ۱۴۰۰ …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی پست در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی پست در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی پست در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۱۷ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی پست در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی رویا در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی رویا در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی رویا در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۳ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز جهانی رویا در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق آغاز هفته وحدت در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق آغاز هفته وحدت در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق آغاز هفته وحدت در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۲۷ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق آغاز هفته وحدت …

توضیحات بیشتر »