بایگانی برچسب: سال 1401

تاریخ دقیق شهادت امام جعفر صادق (ع) در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق شهادت امام جعفر صادق (ع) در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق شهادت امام جعفر صادق (ع) در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۶ خرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز شهادت امیرکبیر در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق سالروز شهادت امیرکبیر در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق سالروز شهادت امیرکبیر در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۲۰ دی سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق سالروز شهادت امیرکبیر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز مشاوران املاک در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز مشاوران املاک در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز مشاوران املاک در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۸ خرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز مشاوران املاک در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۴ مرداد …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز صدور فرمان مشروطیت در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق سالروز صدور فرمان مشروطیت در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق سالروز صدور فرمان مشروطیت در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۴ مرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق سالروز صدور …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری در تقویم شمسی برابر است با : روز سه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق وفات حضرت ام البنین (س) در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق وفات حضرت ام البنین (س) در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق وفات حضرت ام البنین (س) در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۶ دی سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی شیر مادر در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی شیر مادر در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی شیر مادر در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۱۰ مرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز جهانی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۸ مرداد سال ۱۴۰۱ …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه ‌ای در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه ‌ای در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه ‌ای در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه …

توضیحات بیشتر »