بایگانی برچسب: خرداد 1401

تاریخ دقیق روز مشاوران املاک در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز مشاوران املاک در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز مشاوران املاک در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۸ خرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز مشاوران املاک در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله سعیدی در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله سعیدی در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله سعیدی در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۲۰ خرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۲۹ خرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بسیج استادان در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز بسیج استادان در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز بسیج استادان در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز بسیج استادان …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهاد کشاورزی در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهاد کشاورزی در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهاد کشاورزی در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۲۷ خرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز جهاد کشاورزی در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی کارگران مزرعه در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جهانی کارگران مزرعه در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جهانی کارگران مزرعه در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز جهانی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۱۵ خرداد سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم (ع) در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم (ع) در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز بزرگداشت حضرت صالح بن موسی کاظم (ع) در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۱۵ خرداد …

توضیحات بیشتر »