بایگانی برچسب: تیر 1401

تاریخ دقیق روز شهرداری و دهیاری در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز شهرداری و دهیاری در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز شهرداری و دهیاری در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۱۴ تیر سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز قلم در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز قلم در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز قلم در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۱۴ تیر سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز قلم در تقویم قمری …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز ادبیات کودکان و نوجوانان در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز ادبیات کودکان و نوجوانان در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز ادبیات کودکان و نوجوانان در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۱۸ تیر سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز شهادت زائران خانه خدا بدست ماموران آل سعود در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق سالروز شهادت زائران خانه خدا بدست ماموران آل سعود در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق سالروز شهادت زائران خانه خدا بدست ماموران آل سعود در تقویم شمسی برابر است با : …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز عفاف و حجاب در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز عفاف و حجاب در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز عفاف و حجاب در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۲۱ تیر سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز عرفه در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز عرفه در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز عرفه در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۱۸ تیر سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق روز عرفه در تقویم قمری برابر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۲۳ تیر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضا خان در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضا خان در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق سالروز حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم به دست رضا خان در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز افشای حقوق بشر آمریکایی در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز افشای حقوق بشر آمریکایی در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز افشای حقوق بشر آمریکایی در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۱۲ تیر سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز حمله ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در تقویم سال ۱۴۰۱ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق سالروز حمله ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در تقویم سال ۱۴۰۱ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق سالروز حمله ناوگان آمریکا به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در تقویم شمسی برابر است …

توضیحات بیشتر »