بایگانی برچسب: تعطیلات تیر 1401

۳۱ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۳۱ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۳۱ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۳۱ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی جمعه، ۳۱ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫الجمعه، ٢٢ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به میلادی …

توضیحات بیشتر »

۳۰ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۳۰ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۳۰ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۳۰ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی پنج شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫الخمیس‬، ٢١ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به …

توضیحات بیشتر »

۲۹ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۹ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۲۹ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۹ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫الأربعاء‬، ٢٠ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به میلادی …

توضیحات بیشتر »

۲۸ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۸ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۲۸ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۸ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی سه شنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫الثلاثاء، ١٩ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به …

توضیحات بیشتر »

۲۷ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۷ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۲۷ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۷ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی دوشنبه، ۲۷ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫الاثنین‬، ١٨ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به میلادی …

توضیحات بیشتر »

۲۵ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۵ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۲۵ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۵ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی شنبه، ۲۵ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫السبت‬، ١۶ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به میلادی …

توضیحات بیشتر »

۲۶ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۶ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۲۶ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۶ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی یکشنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫الأحد‬، ١٧ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به میلادی …

توضیحات بیشتر »

۲۴ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۴ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۲۴ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۴ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی جمعه، ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫الجمعه، ١۵ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به میلادی …

توضیحات بیشتر »

۲۳ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۳ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۲۳ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۳ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی پنج شنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫الخمیس‬، ١۴ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به …

توضیحات بیشتر »

۲۲ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۲ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است

در این پست ۲۲ تیر ۱۴۰۱ چند شنبه است / ۲۲ تیر ۱۴۰۱ چه روزی است را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ امروز به شمسی چهارشنبه، ۲۲ تیر ۱۴۰۱ تاریخ امروز به قمری ‫الأربعاء‬، ١٣ ذوالحجه ١۴۴٣ تاریخ امروز به میلادی …

توضیحات بیشتر »