تاریخ دقیق روز جهانی نویسنده در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی نویسنده در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۱۰ آبان سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی نویسنده در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۱۶ ربیع الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی نویسنده در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی حقوق حیوانات در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی حقوق حیوانات در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۱۹ آذر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی حقوق حیوانات در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۲۶ جمادی الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی حقوق حیوانات در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز قم در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز قم در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۱۷ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز قم در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۲۳ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز قم در تقویم میلادی برابر است با : روز دوشنبه ۹ اکتبر …

توضیحات بیشتر »

سریال آکتور چه زمانی پخش میشود؟ سریال آکتور چند قسمت است؟

سریال آکتور محصول مشترک فیلیمو و نماوا در سال ۱۴۰۱ و اولین تجربه حضور نیما جاویدی در شبکه نمایش خانگی می باشد. از فیلم های موفق او در سینما می توان به سرخپوست اشاره کرد. زمان پخش سریال آکتور سریال آکتور روزهای پنج شنبه هر هفته ساعت ۸ صبح از …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بزرگداشت کوروش در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بزرگداشت کوروش در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۷ آبان سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز بزرگداشت کوروش در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۱۳ ربیع الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز بزرگداشت کوروش در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی اقدامات همدلانه در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی اقدامات همدلانه در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۱۰ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی اقدامات همدلانه در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۱۶ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی اقدامات همدلانه در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی هموفیلی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی هموفیلی در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۲۸ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی هموفیلی در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۲۶ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی هموفیلی در تقویم میلادی برابر است با : روز دوشنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۴ آذر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱۱ جمادی الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی مبارزه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی مالاریا در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی مالاریا در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی مالاریا در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۴ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی مالاریا در تقویم میلادی برابر است با : …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی بدون دخانیات در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی بدون دخانیات در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی بدون دخانیات در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۱۱ ذی القعده سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی بدون دخانیات در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »