تاریخ دقیق ولادت حضرت زینب (س) در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق ولادت حضرت زینب (س) در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق ولادت حضرت زینب (س) در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۹ آذر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق ولادت حضرت …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز پرستار در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز پرستار در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز پرستار در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۹ آذر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز پرستار در تقویم قمری برابر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز کودک در ایران در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز کودک در ایران در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز کودک در ایران در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۶ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز کودک …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۵ آذر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق هفته پدافند غیرعامل در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق هفته پدافند غیرعامل در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق هفته پدافند غیرعامل در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۸ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق هفته پدافند غیرعامل در …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز نوجوان در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز نوجوان در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز نوجوان در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۸ آبان سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز نوجوان در تقویم قمری برابر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق آغاز هفته دفاع مقدس در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق آغاز هفته دفاع مقدس در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق آغاز هفته دفاع مقدس در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۳۱ شهریور سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق آغاز هفته …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز شعر و ادب فارسی در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۲۷ شهریور سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز پسر در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز پسر در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز پسر در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۲۶ شهریور سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز پسر در تقویم قمری برابر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز روستا و عشایر در تقویم سال ۱۴۰۰ چه روزی است؟

در این پست تاریخ دقیق روز روستا و عشایر در تقویم سال ۱۴۰۰ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید. تاریخ دقیق روز روستا و عشایر در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۱۵ مهر سال ۱۴۰۰ تاریخ دقیق روز …

توضیحات بیشتر »