مناسبت ها

مناسبت ها

تاریخ دقیق روز جهانی جودو در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی جودو در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۶ آبان سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی جودو در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱۲ ربیع الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی جودو در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق جشن خرم روز یا زادروز خورشید در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق جشن خرم روز (زادروز خورشید) در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱ دی سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق جشن خرم روز (زادروز خورشید) در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۸ جمادی الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق جشن خرم روز (زادروز خورشید) در تقویم …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق عید غدیر خم در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق عید غدیر خم در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۶ تیر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق عید غدیر خم در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۸ ذی الحجه سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق عید غدیر خم در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی جادو یا شعبده در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی جادو (شعبده) در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۹ آبان سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی جادو (شعبده) در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۱۵ ربیع الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی جادو (شعبده) در تقویم میلادی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق عید پاک در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

عید پاک یا عید قیام، یکی از مهم‌ترین روزهای مناسبتی و اعیاد در تقویم میلادی مسیحیان است. یکشنبه ‌ای مقدس بین ۲۲ مارس و ۲۵ اوریل که زمان دقیق آن مشخص نیست به طورکلی اولین یکشنبه بعد از ۲۱ ماه مارس که ماه کامل باشد را به نام روز عید …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق عید فطر در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق عید سعید فطر در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق عید سعید فطر در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق عید سعید فطر در تقویم میلادی برابر است با : روز شنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز ازدواج در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز ازدواج در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز ازدواج در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۱ ذی الحجه سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز ازدواج در تقویم میلادی برابر است با : روز سه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ها در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ها در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ها در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۶ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی کاریکاتور و کاریکاتوریست‌ها در تقویم میلادی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی شعر در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی شعر در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۱ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی شعر در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۲۸ شعبان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی شعر در تقویم میلادی برابر است با : …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی سل در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی سل در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۴ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی سل در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۲ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی سل در تقویم میلادی برابر است با : روز جمعه …

توضیحات بیشتر »