مناسبت ها

مناسبت ها

تاریخ دقیق روز جهانی انسان دوستی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی انسان دوستی در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۲۸ مرداد سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی انسان دوستی در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۲ صفر سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی انسان دوستی در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی سواد آموزی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی سواد آموزی در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۷ شهریور سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی سواد آموزی در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۲۲ صفر سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی سواد آموزی در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی پیشگیری از خودکشی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی پیشگیری از خودکشی در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۱۹ شهریور سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی پیشگیری از خودکشی در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۲۴ صفر سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی پیشگیری از خودکشی در تقویم میلادی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۱ ذی الحجه سال …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی پزشک در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی پزشک در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۱۰ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی پزشک در تقویم قمری برابر است با : روز پنجشنبه ۸ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی پزشک در تقویم میلادی برابر است با : روز پنجشنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز پزشک در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز پزشک در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۱ شهریور سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز پزشک در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۶ صفر سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز پزشک در تقویم میلادی برابر است با : روز چهارشنبه ۲۳ آگوست سال …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق عید مبعث در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق عید مبعث در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۱۹ بهمن سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق عید مبعث در تقویم قمری برابر است با : روز پنجشنبه ۲۷ رجب سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق عید مبعث در تقویم میلادی برابر است با : روز پنجشنبه ۸ فوریه سال …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق ولادت امام رضا علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت امام رضا علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۱۰ خرداد سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق ولادت امام رضا علیه السلام در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۱۱ ذی القعده سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق ولادت امام رضا علیه السلام در تقویم …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق جشن آبانگان در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق جشن آبانگان در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۱۰ آبان سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق جشن آبانگان در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۱۶ ربیع الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق جشن آبانگان در تقویم میلادی برابر است با : روز چهارشنبه ۱ نوامبر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق جشن آذرگان در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق جشن آذرگان در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۹ آذر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق جشن آذرگان در تقویم قمری برابر است با : روز پنجشنبه ۱۶ جمادی الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق جشن آذرگان در تقویم میلادی برابر است با : روز پنجشنبه ۳۰ نوامبر …

توضیحات بیشتر »