مناسبت ها

مناسبت ها

تاریخ دقیق روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۸ تیر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی در تقویم قمری برابر است با : روز پنجشنبه ۱۰ ذی الحجه سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۷ تیر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله دکتر بهشتی در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۹ ذی الحجه سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق سالروز شهادت آیت الله دکتر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز قوه قضاییه در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز قوه قضاییه در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۷ تیر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز قوه قضاییه در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۹ ذی الحجه سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز قوه قضاییه در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق ولادت امام سجاد علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ولادت امام سجاد علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۲۶ بهمن سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق ولادت امام سجاد علیه السلام در تقویم قمری برابر است با : روز پنجشنبه ۵ شعبان سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق ولادت امام سجاد علیه السلام در تقویم میلادی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق شهادت امام سجاد علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق شهادت امام سجاد علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۸ مرداد سال ۱۴۰۲ روز شنبه ۲۱ مرداد سال ۱۴۰۲ (به روایتی) تاریخ دقیق شهادت امام سجاد علیه السلام در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۱۲ محرم سال ۱۴۴۵ روز شنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی کلاه در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی کلاه در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۲۵ دی سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی کلاه در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۳ رجب سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی کلاه در تقویم میلادی برابر است با : روز دوشنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی بسکتبال در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی بسکتبال در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۹ دی سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی بسکتبال در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱۶ جمادی الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی بسکتبال در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بزرگداشت علامه امینی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بزرگداشت علامه امینی در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۱۲ تیر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز بزرگداشت علامه امینی در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۱۴ ذی الحجه سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز بزرگداشت علامه امینی در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق سالروز گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق سالروز گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۲۳ تیر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق سالروز گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۲۵ ذی الحجه سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق سالروز گشایش نخستین …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز غزه در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز غزه در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۲۹ دی سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز غزه در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۷ رجب سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز غزه در تقویم میلادی برابر است با : روز جمعه ۱۹ ژانویه سال …

توضیحات بیشتر »