مناسبت ها

مناسبت ها

تاریخ دقیق شب های قدر در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ اولین شب قدر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق اولین شب قدر در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۲۱ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق اولین شب قدر در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۱۹ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق اولین شب قدر در تقویم میلادی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جمهوری اسلامی ایران در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جمهوری اسلامی ایران در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۱۲ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جمهوری اسلامی ایران در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱۰ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جمهوری اسلامی ایران در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق وفات حضرت خدیجه (س) در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق وفات حضرت خدیجه (س) در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۱۲ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق وفات حضرت خدیجه (س) در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱۰ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق وفات حضرت خدیجه (س) در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی زمین پاک در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی زمین پاک در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی زمین پاک در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز جهانی زمین پاک در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز ایمنی حمل و نقل در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز ایمنی حمل و نقل در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز ایمنی حمل و نقل در تقویم قمری برابر است با : روز پنجشنبه ۶ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز ایمنی حمل و نقل در تقویم میلادی …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز حمل و نقل در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز حمل و نقل در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۲۶ آذر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز حمل و نقل در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۳ جمادی الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز حمل و نقل در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز شوراها در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز شوراها در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز شوراها در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۸ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز شوراها در تقویم میلادی برابر است با : روز شنبه ۲۹ آوریل سال …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز ملی خلیج فارس در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز ملی خلیج فارس در تقویم شمسی برابر است با : روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز ملی خلیج فارس در تقویم قمری برابر است با : روز یکشنبه ۹ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز ملی خلیج فارس در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شیخ صدوق در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شیخ صدوق در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز بزرگداشت شیخ صدوق در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۴ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز بزرگداشت شیخ صدوق در تقویم میلادی برابر است با …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بیماریهای خاص و صعب العلاج در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بیماریهای خاص و صعب العلاج در تقویم شمسی برابر است با : روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز بیماریهای خاص و صعب العلاج در تقویم قمری برابر است با : روز دوشنبه ۱۷ شوال سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق روز بیماریهای خاص و صعب العلاج …

توضیحات بیشتر »