تعبیر خواب ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ

در این پست تعبیر خواب ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ: ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﺧﺬﻩ ﻭ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ: ﻳﻚ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺣﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﻄﻴﻊ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺯﻳﺎﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻋﻤﺎﻟﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *