تعبیر خواب ﺍﻋﻀﺎﺀ بدن

در این پست تعبیر خواب ﺍﻋﻀﺎﺀ بدن را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺑﺪﻥ: ﻳﻚ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﺍﺋﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ: ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻱ

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﭘﻴﺮ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭ: ﭘﺮﮔﻮﺋﻴﻬﺎﻱ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺷﻞ ﺍﺳﺖ: ﻳﻜﻨﻔﺮ ﺩﺭﭘﻲ ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ: ﺛﺮﻭﺕ

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ: ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﺨﻠﻘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪﺷﺪ.

ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻣﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﭘﺪﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *