تعبیر خواب ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ

در این پست تعبیر خواب ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻭﺍﻻ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺻﻌﻮﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ , ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺛﺮﻭﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺸﺘﺮ ﺑﻜﻮﺷﻴﺪ.

ﻫﺎﻧﺲ ﮐﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎﻻﺗﺮﻯ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *