تعبیر خواب ﺍمیر

در این پست تعبیر خواب ﺍمیر را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﺭﻳﻴﺲ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﺩﻥ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ, ﺑﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺮﺩ; ﺯﻳﺮﺍ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ, ﺍﻣﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺍﻣﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺱ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ; ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻣﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﻴﺎﻣﺖ, ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺩﺍﺩﺵ,ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﮑﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.