تعبیر خواب ﺍلنگو

در این پست تعبیر خواب ﺍلنگو را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻟﻨﮕﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﮕﻮﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻛﻨﺪ , ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻟﻨﮕﻮﻳﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻛﺴﺐ ﺛﺮﻭﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.