تعبیر خواب ﺍفسار

در این پست تعبیر خواب ﺍفسار را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ‏ﺍﻯ ﻣﻰ‏ﺯﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﻛﻬﻨﻪ‏ﺍﻯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺍﻓﺴﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻨﺪ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺯﻥ ﺣﻴﻠﻪ‏ﮔﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﻰ‏ﺧﻮﺭﻳﺪ.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﺍﺳﺐ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﻓﺖ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻓﺴﺎﺭ: ﻫﻤﺒﺎﺯﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻳﻚ ﺍﻓﺴﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ

ﺍﻓﺴﺎﺭ ﻳﻚ ﺍﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺷﻜﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻳﺪ: ﺩﺭﺩﺳﺮ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *