تعبیر خواب ﺍفتادن دندان

در این پست تعبیر خواب ﺍفتادن دندان را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﻦ ﻭ ﺳﺎﻻﻥ ﺑﻴﻨﻨﺪﻫﯽ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻬﯽ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎﻳﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩﻫﺎﻧﺪ, ﻋﻤﺮﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ, ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎﻳﺶ ﻣﻴﺎﻓﺘﻨﺪ, ﺑﺪﻫﻴﻬﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ, ﺛﺮﻭﺕ ﻭﺳﺮﻭﺳﺎﻣﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *