تعبیر خواب بازی ورق

در این پست تعبیر خواب بازی ورق را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻯ ﻭﺭﻕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ, ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻯ ﻭﺭﻕ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﻮﻳﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ‏ﻯ. ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻣﻰ‏ﺳﺎﺯﺩ. ﻭﺭﻕ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ, ﻧﺸﺎﻥ‏ﺩﻫﻨﺪﻩ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‏ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﻣﻰ‏ﺭﺳﻴﺪ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﻮﻝ ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻭﺭﻕ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻯ‏ﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.