تعبیر خواب انگشت سبابه

در این پست تعبیر خواب انگشت سبابه را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ: ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻛﻤﻚ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.

ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ: ﻫﻨﻮﺯ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.