تعبیر خواب انعکاس

در این پست تعبیر خواب انعکاس را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺻﺪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﻧﻰ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺻﺪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺩ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺷﻤﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺻﺪﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ.

ﻳﻚ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺻﺪﺍﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺭ: ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﺪﻥ ﻳﻜﻨﻔﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﻳﻚ ﻏﺎﺭ: ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *