تعبیر خواب انسان نخستین

در این پست تعبیر خواب انسان نخستین را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ‏ﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ‏ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ‏ﻫﺎﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.