تعبیر خواب انداختن

در این پست تعبیر خواب انداختن را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺷﻌﺚ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺳﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺑﻴﻢ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺑﻴﻢ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻧﺎ ﻭﮔﻨﺎﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﮐﺴﻲ ﺷﮑﺮﻳﺎ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻳﺎ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺳﺮﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﻋﻄﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ

ﻭﺍﮔﺮﺑﻴﻨﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺷﮑﺮﻳﺎ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﻳﺎ ﻗﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻭﻋﻄﺎﺋﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﺟﺎﻫﻼﻥ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *