تعبیر خواب انداختن مردم

در این پست تعبیر خواب انداختن مردم را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪﺍﺧﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﭼﻴﺮﻩ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻴﻨﺪﺍﺧﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺼﻢ ﺑﺮ ﻭﻱ ﭼﻴﺮﻩ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﺳﻨﮓ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﮔﻮﻳﺪ

ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻔﺎﻝ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﮔﻮﻳﺪ

ﻭ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﺷﻜﺮ ﻳﺎ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺑﻴﻨﺪﺍﺧﺖ,

ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﻛﺲ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻋﻄﺎ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺑﻮﺩ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭ ﻋﺰﺍ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺭﺩﻧﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﻮﻱ ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﺟﺎﻫﻼﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *