تعبیر خواب انتقال خون

در این پست تعبیر خواب انتقال خون را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ: ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺧﻮﺑﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ

ﺷﻤﺎ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﺍﺯ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺭﻧﺞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ

ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ,ﺧﻮﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ.

ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ

ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺧﻮﻥ ,ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ: ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﻥ,ﺧﻮﻥ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ: ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻬﺎﻱ ﭘﺮﺩﺭﺩﺳﺮ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.