تعبیر خواب اعلام کردن

در این پست تعبیر خواب اعلام کردن را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ:ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻓﻮﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﺪ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻓﺮﻳﺐ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ

ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ:ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

ﻳﻚ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ:ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺮﮒ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *