تعبیر خواب اظهار عشق

در این پست تعبیر خواب اظهار عشق را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﻛﺴﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ , ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺴﺐ ﻟﺬﺗﻬﺎﻱ ﻭﺍﻫﻲ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

۲ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﻧﻴﺴﺖ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻋﺸﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺭﻧﺢ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻱ ﺍﺳﺖ.

۴ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻣﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻭ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *