تعبیر خواب اطو کردن

در این پست تعبیر خواب اطو کردن را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻃﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﺭﻗﻴﺒﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺟﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﻃﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻳﻚ ﻋﺸﻖ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺁﺳﻮﺩﻩ

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻃﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ

ﻣﻠﺤﻔﻪ ﺍﻃﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﺍﻃﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ.

ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﺁﻫﺎﺭﺩﺍﺭ ﺍﻃﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻓﺎﻣﻴﻞ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *