تعبیر خواب اطاعت

در این پست تعبیر خواب اطاعت را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻄﻴﻊ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺗﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺭﺍﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻴﻊ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ

ﺍﺯﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻔﻮﺫﺗﺎﻥ ﺑﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﻣﻴﻞ

ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ: ﺩﺭﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﭘﻮﻝ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺁﻭﺭﺩ.

ﻳﻚ ﺯﻥ ﻣﻄﻴﻊ: ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﻳﻚ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻄﻴﻊ: ﻳﻜﻨﻔﺮ ﺑﻄﻮﺭ ﺟﺪﻱ ﺟﺬﺏ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *