تعبیر خواب اشتباه

در این پست تعبیر خواب اشتباه را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﺷﻮﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺑﻰ‏ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻰ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ‏ﺍﻳﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ‏ﺩﻫﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻭ ﻏﻢ

ﺷﻮﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ: ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺳﺖ.

ﺯﻥ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ: ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *