تعبیر خواب اسپند

در این پست تعبیر خواب اسپند را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺳﭙﻨﺪ ﺩﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻫﺮﺍﺳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﻲ ﺍﻓﮑﻨﻴﺪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺎﺭﻱ ﻫﺮﺍﺱ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﻊ ﭼﺸﻢ ﺯﺧﻢ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﻣﻲ ﺍﻓﮑﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺴﻢ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﺭﻭﺡ ﻣﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺑﻴﻢ ﺁﻭﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *