تعبیر خواب اسم

در این پست تعبیر خواب اسم را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩ, ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺜﻼ «ﺳﻌﺪ» ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ «ﺳﻼﻡ» ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺻﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ:

ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺵ

ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺻﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﻣﻼﻗﺎﺗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺻﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺍﺳﻢ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻳﺎ ﺩﻭﺳﺘﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ: ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

ﺍﺳﻢ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﺪﺍ ﻣﻲ ﺯﻧﻴﺪ: ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *