تعبیر خواب اسقف کلیسا

در این پست تعبیر خواب اسقف کلیسا را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﻘﻒ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺍﺳﻘﻒ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﻰ‏ﮔﻴﺮﻳﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺍﺭﻳﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﺳﻘﻒ: ﻳﻚ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺑﺎ ﻳﻚ ﺍﺳﻘﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻳﻚ ﺍﺳﻘﻒ: ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ.

ﺧﻮﺍﺏ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻱ ﺍﺳﻘﻒ: ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *