تعبیر خواب اسفنج

در این پست تعبیر خواب اسفنج را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺳﻔﻨﺞ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﻭ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺧﻮﺭﺩ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺮ ﻳﺎ ﺍﺳﻔﻨﺞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﻔﻨﺞ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻰ‏ﻓﻜﺮ, ﺷﻜﻴﺒﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻩ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺑﺮ ﻣﻰ‏ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺳﻔﻨﺞ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﻴﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﻳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *