تعبیر خواب اسطرلاب

در این پست تعبیر خواب اسطرلاب را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﺳﻄﺮﻻﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺗﺎﻭﻳﻞ, ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻬﺘﺮ ﺑﺰﺭﮒ, ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﻄﺮﻻﺏ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﺑﺨﺮﺩ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻬﺘﺮ ﻗﻮﻣﻲ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﻄﺮﻻﺏ ﺍﻭ ﺿﺎﻳﻊ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺸﻜﺴﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻩ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺘﺶ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﻄﺮﻻﺏ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺍﻣﻴﺮﺍﻥ ﻭﻱ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ: ﺍﺳﻄﺮﻻﺏ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺮﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺗﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *