تعبیر خواب استرالیا

در این پست تعبیر خواب استرالیا را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻣﻴﺮﻭﻳﺪ: ﻭﻗﺎﻳﻌﻲ ﮔﺮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺮﻙ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ

ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ: ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺸﻘﻲ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ: ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﻛﻤﻲ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻫﻴﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *