تعبیر خواب اسباب

در این پست تعبیر خواب اسباب را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
۱ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺁﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ: ﻓﻘﺮ ۲ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﺧﻄﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ۳ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻓﻠﺰﻱ: ﻣﺮﮒ ۴ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﭼﻮﺑﻲ: ﺍﺯ ﻭﻟﺨﺮﺟﻴﻬﺎﻱ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ ۵ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﺮﺑﻲ: ﺛﺮﻭﺕ ۶ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﺁﻻﺕ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻳﺪ: ﺭﻧﺞ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ۷ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﭼﻴﻨﻲ: ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻧﺠﻬﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ: ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺧﻮﺷﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﺨﺮﻳﺪ: ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﻭ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﻱ ﺷﻜﺴﺘﻪ: ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *