تعبیر خواب از دست دادن

در این پست تعبیر خواب از دست دادن را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ: ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﺓ ﻧﺰﺩﻳﻚ

ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﺞ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ.

ﺯﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺭﻗﻴﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﺷﻮﻫﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﻭﺳﻮﺳﻪ ﻭ ﻓﺮﻳﺐ

ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ

ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺸﻘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﻧﺎﻛﺎﻡ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺴﻜﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻗﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺧﻮﻥ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺡ ﭘﻴﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *