تعبیر خواب ارزیر

در این پست تعبیر خواب ارزیر را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ ﺑﻮﺩ.

ﺍﻭﻝ: ﻣﻨﻔﻌﺖ,

ﺩﻭﻡ: ﺧﺪﻣﺘﻜﺎﺭ,

ﺳﻮﻡ: ﻣﺘﺎﻉ ﺧﺎﻧﻪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ, ﻭﻱ ﺭﺍ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﻣﺘﺎﻉ ﺩﻧﻴﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﺎﺳﻪ ﻭ ﻃﺒﻖ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺍﻭﺳﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻗﺪﺭ ﺁﻥ, ﻭﻱ ﺭﺍ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎﺭ ﻭ ﭼﺎﻛﺮ ﺑﻮﺩ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﻳﺮ ﻫﻤﻲ ﮔﺪﺍﺧﺖ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻱ.

ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻫﻦ ﻭﻣﺲ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺮﻭﻏﻴﺮﺍﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺍﺭﺩ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *