تعبیر خواب اردوگاه

در این پست تعبیر خواب اردوگاه را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ: ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﻃﻮﻻﻧﻲ

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﺭﺩﺳﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ

ﻣﺎﻧﻊ ﺁﻥ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ: ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻓﻘﺮﺍ: ﺛﺮﻭﺕ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻤﺎﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻓﻘﺮﺍ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺷﺎﻧﺲ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ

ﺍﻋﻀﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﭘﻮﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻴﺮﺳﺪ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺍﺷﻴﺎﺀﻗﻴﻤﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻳﺪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *