تعبیر خواب ارتش

در این پست تعبیر خواب ارتش را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻥ‏ﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻨﺴﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﮓ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺛﺮﻭﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﮊﻩ ﺍﺭﺗﺶ, ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺶ: ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺭﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﺍﺭﺗﺸﻬﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﭘﻮﻝ ﻭﺷﺎﺩﻱ

ﺍﺭﺗﺶ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ: ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻟﻲ

ﻳﻚ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻨﮓ: ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻭ ﺭﻧﺞ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *