تعبیر خواب ارابه

در این پست تعبیر خواب ارابه را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺍﺭﺍﺑﻪ: ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺸﻤﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﻳﻚ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﻣﻴﺮﺍﻧﻴﺪ: ﻳﻚ ﺿﺮﺭ ﻣﺎﻟﻲ

ﻳﻚ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ: ﻳﻚ ﺷﺎﻧﺲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ.

ﻳﻚ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺮﺳﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ

ﺑﻬﻤﺮﺍﻫﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺷﺎﻧﺲ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺍﺯ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺙ ﻣﻴﺮﺳﺪ.

ﺳﻮﺍﺭ ﻳﻚ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ:ﺑﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻲ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *