تعبیر خواب اخلاق

در این پست تعبیر خواب اخلاق را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺆﺩﺏ ﻭ ﺩﺭﺳﺘﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻓﺮﺩ ﺑﻰ‏ﺍﺩﺏ ﻭ ﺑﺪﺍﺧﻼﻗﻰ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻳﺪ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺭﻭﺑﻪ‏ﺭﻭ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻱ ﻭﻧﺎﻛﺎﻣﻲ

ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﻫﺎ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﻱ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻴﺪﺍﺩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺷﺎﻧﺲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳﺖ: ﺑﺎ ﻳﻜﻨﻔﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ ﻭ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ.

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳﺖ: ﺳﻔﺮﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳﺖ: ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﻋﻮﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺍﺧﻼﻕ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *