تعبیر خواب اجاق گاز

در این پست تعبیر خواب اجاق گاز را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺩﻳﺪﻥ ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺩﺭﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ , ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺭﻭﻱ ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ ﻏﺬﺍ ﻣﻲ ﭘﺰﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺍﻓﺮﺍﻃﻲ ﺧﻮﺩ , ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ. ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﻕ ﻳﺎ ﻓﺮ ﮔﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺎﺭﻭﺭﻱ ,ﻣﺜﻤﺮﺛﻤﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ , ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﻕ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺗﻌﺒﻴﺮﻱ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﮔﺮﭼﻪ , ﺍﺟﺎﻕ ﻭ ﻓﺮ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻭﭘﺨﺖ ﻭ ﭘﺰ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *