تعبیر خواب اتو کردن

در این پست تعبیر خواب اتو کردن را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻟﺒﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺳﻮﺯﺍﻧﻴﺪﻩ‏ﺍﻳﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﻭﺣﻴﺘﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﻣﻰ‏ﺁﻳﺪ.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﺍﺗﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻭﻓﻖ ﻣﺮﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﺍﺗﻮ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺗﻮ ﻣﻲ ﺳﻮﺯﺍﻧﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ , ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺗﻮ ﻟﺒﺎﺳﻲ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻩ ﺍﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻗﻴﺒﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺳﻮﺀﻇﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۴ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺳﺮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺧﻮﺩ , ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺤﺒﺖ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *