تعبیر خواب اتاق پذیرایی

در این پست تعبیر خواب اتاق پذیرایی را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ: ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺳﺨﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺯﻳﺒﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺗﺎﻥ ﺟﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻳﻚ ﺯﻥ ﺯﺷﺖ ﻭ ﺑﺪ ﻫﻴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ

ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺧﺬﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭﺍﻣﻮﺭ ﻋﺸﻘﻲ

ﻳﻚ ﺍﺗﺎﻕ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﻴﺎﺀﻛﻤﻴﺎﺏ: ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﻭ

ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﻱ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *