تعبیر خواب ابزار کار

در این پست تعبیر خواب ابزار کار را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻛﺎﺭ: ﺛﺮﻭﺕ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺍﻫﺪﺍ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ: ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺨﺮﻳﺪ: ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻓﺮﻭﺷﻴﺪ: ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺁﺑﺪ

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ: ﻳﻚ ﻫﺪﻳﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻧﺠﺎﺭﻱ: ﻳﻚ ﺯﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﻴﻜﻨﺪ

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻱ: ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ

ﺍﺑﺰﺍﺭﺟﺮﺍﺣﻲ: ﺭﻧﺞ

ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *