تعبیر خواب آیات قرآن

در این پست تعبیر خواب آیات قرآن را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ, ﺷﺨﺼﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻓﻮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺒﻴﻨﺪ, ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺁﻥ ﺁﻳﺎﺕ, ﺁﻳﺎﺕ ﺭﺣﻤﺖ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ, ﺁﻥ ﻣﺮﺩﻩ, ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺣﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. (ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ) ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺁﻳﺎﺕ, ﺁﻳﺎﺕ ﻋﺬﺍﺏ ﻭ ﺷﮑﻨﺠﻬﯽ ﺩﻭﺯﺧﻴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ, ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﺩﺭ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻫﯽ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺁﻳﺎﺕ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﻧﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ, ﺑﺮ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻨﺪﻫﯽ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﮔﻤﺮﺍﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﮋﺩﻫﺪﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ, ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻫﯽ ﺁﻥ, ﻣﮋﺩﻫﯽ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﮑﯽ ﺍﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *