تعبیر خواب آپارتمان

در این پست تعبیر خواب آپارتمان را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻦ

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺯﻳﺒﺎ: ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﯼ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ: ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ

ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ: ﻳﮏ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ

ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ: ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺭﻗﻴﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻚ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﻣﻴﻞ

ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ

ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺁﺳﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ

ﺩﺭ ﻳﻚ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪﺍﻳﺎﻱ ﭘﺮﺍﺭﺯﺷﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.

ﺧﻮﺍﺏ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺩﻳﮕﺮ: ﺩﺭﺩﺳﺮ ﻭ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *