تعبیر خواب آوار

در این پست تعبیر خواب آوار را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻭﺍﺭ ﺧﻮﺏ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮﻭ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﺁﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺁﻭﺍﺭ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻱ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻟﻄﻤﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺁﻭﺍﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﻧﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻗﻄﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﻟﻴﮑﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺁﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻴﺎﺑﺪ ﻭﻧﺰﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻴﮑﻮ ﻧﻴﺴﺖ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *